Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 5/29.1.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top