Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/16.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12401/29.7.2005 (ΦΕΚ Β 1135/17.8.2005) Υποχρεωτική από: 16.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top