Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 12/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών 2/2.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη υποχρεωτικής: ΥΑ 15467/31.7.2003 (ΦΕΚ Β 1106/7.8.2003)Υποχρεωτική από: 5.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top