Γουνεργατών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.8.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 96/7.9.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13546/21.11.2005 (ΦΕΚ Β 1705/5.12.2005) Υποχρεωτική από: 7.9.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top