Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (28.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών
όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 61/10.7.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13025/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2117/31.10.2007) Υποχρεωτική από: 10.7.2007
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Γουνεργατών 2006

Σ.Σ.Ε. (7.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Γουνεργατών 2005

Σ.Σ.Ε. (3.8.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Γουνεργατών 2004

Σ.Σ.Ε. (11.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Γουνεργατών 2003

Σ.Σ.Ε. (8.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς
Go to top