Γουνεργατών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (28.6.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών
όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 61/10.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13025/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2117/31.10.2007) Υποχρεωτική από: 10.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top