Εμπορικών επιχειρήσεων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (18.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 49/17.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12126/30.6.2005 (ΦΕΚ Β 967/12.7.2005) Υποχρεωτική από: 17.5.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top