Λιθογράφων 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στην Εκτυπωτική Βιομηχανία, στα Λιθογραφεία, τα Εργοστάσια και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 68/30.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12405/29.7.2005 (ΦΕΚ Β 1108/4.8.2005) Υποχρεωτική από: 30.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top