Λιθογράφων

Περιγραφή:

Δ.Α. 33/2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 19/5.8.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4725/492/11.3.2010 (ΦΕΚ Β 342/30.3.2010) Υποχρεωτική από: 5.8.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Λιθογράφων 2008

ΣΣΕ (9.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας

Λιθογράφων 2007

ΣΣΕ (15.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας

Λιθογράφων 2006

Σ.Σ.Ε. (28.4.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στην Εκτυπωτική Βιομηχανία, στα Λιθογραφεία,
τα Εργοστάσια και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

Λιθογράφων 2005

Σ.Σ.Ε. (29.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στην Εκτυπωτική Βιομηχανία, στα Λιθογραφεία, τα Εργοστάσια και Εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Λιθογράφων
Go to top