Λιθογράφων 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (15.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:40/22.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12311/9.7.2007 (ΦΕΚ Β 1369/2.8.2007) Υποχρεωτική από: 22.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top