Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 19/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/26.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15273/16.7.2003 (ΦΕΚ Β 1012/22.7.2003) Υποχρεωτική από: 26.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top