Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 52/11.7.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16473/6.11.2003 (ΦΕΚ Β 1668/12.11.2003) Υποχρεωτική από: 11.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top