Γουνεργατών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 24/15.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15042/30.6.2003 (ΦΕΚ Β 905/4.7.2003) Υποχρεωτική από: 15.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top