Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 32/4.6.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10537/18.2.2004 (ΦΕΚ Β 443/5.3.2004) Υποχρεωτική από: 9.7.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top