Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (4.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 32/4.6.2003)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10537/18.2.2004 (ΦΕΚ Β 443/5.3.2004) Υποχρεωτική από: 9.7.2003
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ 2002

Σ.Σ.Ε. (4/2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων

Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ 2001

Σ.Σ.Ε. (30.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων

Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ 2000

Σ.Σ.Ε. (1.3.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων

Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ 1999

Σ.Σ.Ε. (1.4.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών και Περιχώρων

Σελίδες

Εγγραφή στο Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ
Go to top