Κλινικών ΑΠΠ 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.4.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και οίκους ευγηρίας περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 17/22.4.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top