Τύπου τεχνικοί Αθηνών 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου-μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 33/6.6.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15337/22.7.2003 (ΦΕΚ Β 1089/5.8.2003) Υποχρεωτική από: 6.6.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top