Κλινικών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους ΟΙΚΟΥΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/1.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12968/7.10.2005 (ΦΕΚ Β 1415/12.10.2005) Υποχρεωτική από: 1.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top