Κλινικών ΑΠΠ 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές περιοχής Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 58/27.5.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top