Κλινικών ΑΠΠ 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.5.2005)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στους Οίκους Ευγηρίας ΑΠ.Π.-Αττικής και Νήσων

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 57/27.5.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top