Κλωστοϋφαντουργίας 2005

Περιγραφή: 

Δ.Α. 38/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας, Εριοβιομηχανίας και Εριοϋφαντουργίας, των Απασχολουμένων στα Βαφεία, Τυποβαφεία, Φινιριστήρια των Επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των Εργαζομένων σε Εκκοκκιστήρια Βάμβακος όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/2.8.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12753/8.9.2005 (ΦΕΚ Β 1329/21.9.2005) Υποχρεωτική από: 2.8.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top