Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Εργατοτεχνιτριών Κονσερβοποιίας και Αλιπάστων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 37/30.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12935/29.9.2004 (ΦΕΚ Β 1565/20.10.2004) Υποχρεωτική από: 30.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top