Δερματίνων ειδών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.6.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Γαντοποιίας, Κιβωτοποιίας Δερματίνων Ειδών και Πλαστικών Ενδυμάτων, Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 22/22.6.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13094/18.10.2004 (ΦΕΚ Β 1595/25.10.2004) Υποχρεωτική από: 22.6.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top