Αρτεργατών 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτεργατών - σιμιτεργατών απασχολουμένων σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 110/2.8.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top