Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.9.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 130/20.9.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12482/4.7.2001 (ΦΕΚ Β 897/12.7.2001) Υποχρεωτική από: 11.10.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top