Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 14/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 10/20.6.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top