Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000

Περιγραφή: 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (23.5.2000) (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/23.5.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top