Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας πτυχιούχων εργοδηγών χημικών Β. Ελλάδος (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 4/5.7.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top