Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (27.2.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας 1/28.2.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 2007

Σ.Σ.Ε. (12.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 2005

Σ.Σ.Ε. (7.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος (διετής)

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 2002

Σ.Σ.Ε. (21.3.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Βορείου Ελλάδος (τριετής)

Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος 2000

Σ.Σ.Ε. (4.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας πτυχιούχων εργοδηγών χημικών Β. Ελλάδος (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος
Go to top