Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτρονικών πτυχιούχων ανωτέρων σχολών όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/19.5.2000 )
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11162/5.7.2000 (ΦΕΚ Β 925/27.7.2000) Υποχρεωτική από: 19.5.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top