Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, (Τεχνικών) Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ.75/28.7.2004)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11281/5.4.2005 (ΦΕΚ Β 503/4.5.2005) Υποχρεωτική από: 8.3.2005
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2002

Σ.Σ.Ε. (6.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτρονικών πτυχιούχων ανωτέρων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2001

Σ.Σ.Ε. (19.2.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2000

Σ.Σ.Ε. (24.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ηλεκτρονικών πτυχιούχων ανωτέρων σχολών όλης της χώρας

Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 1998

Δ.Α. 18/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ, που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών
Go to top