Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, (Τεχνικών) Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ.75/28.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11281/5.4.2005 (ΦΕΚ Β 503/4.5.2005) Υποχρεωτική από: 8.3.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top