Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (5.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/23.1.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top