Πανελλήνια Ένωση Περιοδευότων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/12.1.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8432/698/19.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 12.1.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2008

ΣΣΕ 14.1.2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (αφορά στο έτος 2007)

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2007

Δ.Α. 1/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (αφορά στο έτος 2006)

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2005

Σ.Σ.Ε. (27.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2002

Σ.Σ.Ε. (27.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Περιοδευότων Πωλητών  Ο ΕΡΜΗΣ
Go to top