Πανελλήνια Ένωση Περιοδευότων Πωλητών Ο ΕΡΜΗΣ

Περιγραφή:

ΣΣΕ (17.11.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/12.1.2009)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8432/698/19.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 12.1.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2000

Σ.Σ.Ε. (5.12.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας

Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ)

Σ.Σ.Ε.(24.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνια Ένωση Περιοδευότων Πωλητών  Ο ΕΡΜΗΣ
Go to top