Ποντοπλοίας (πλόων εξωτερικού) 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτοριακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 117/23.8.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top