Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου - ΠΑΣΕΓΕΣ 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 2/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις ποτοποιίας, οξοποιίας, οινοποιίας, οινοπνευματοποιίας, ζυθοποιίας και εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού του Ν. Ηρακλείου

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/9.2.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12407/28.6.2001 (ΦΕΚ Β 900/12.7.2001) Υποχρεωτική από: 19.4.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Go to top