Συμβολαιογραφείων 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 43/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία των Εφετείων Θράκης, Ιωαννίνων και Κρήτης

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 30/4.10.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top