Φυλάκων Βιομηχανίας 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυκτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 98/27.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11818/7.11.2000 (ΦΕΚ Β 1397/15.11.2000) Υποχρεωτική από: 27.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top