Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 100/28.7.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11819/28.12.2000 (ΦΕΚ Β 9/10.1.2001) Υποχρεωτική από: 28.7.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top