Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/22.4.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12152/5.7.2005 (ΦΕΚ Β 1057/27.7.2005) Υποχρεωτική από: 22.4.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top