Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες)

Περιγραφή:

Δ.Α. 51/09 για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των
Eργατοτεχνιτών-τριών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/27.11.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4726/493/11.3.2010 (ΦΕΚ Β 342/30.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.11.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 2008

Σ.Σ.Ε. (7.7.2008) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας.

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 2007

Σ.Σ.Ε. (25.6.2007) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας.

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 2006

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών
όλης της χώρας

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) 2005

Σ.Σ.Ε. (14.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες)
Go to top