Πολεμικό Ναυτικό 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (2.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Πολεμικό Ναυτικό

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 113/7.12.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top