Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/10 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/2.2.10)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμικό Ναυτικό 2008

Δ.Α. 47/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό 2007

ΣΣΕ (13.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ.Α.Χ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό 2007

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΣΕ (10.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ.Α.Χ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό 2006

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Α. 57/2006 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό
(Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού)

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού
Go to top