Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού

Περιγραφή:

Δ.Α. 3/10 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 1/2.2.10)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμικό Ναυτικό 2005

Σ.Σ.Ε. (2.12.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμικό Ναυτικό 2004

Σ.Σ.Ε. (19.11.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού) (Συμπληρωματική της από 4.8.2004 Σ.Σ.Ε.)

Πολεμικό Ναυτικό 2004

Σ.Σ.Ε. (4.8.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό (Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού)

Πολεμικό Ναυτικό 2001

Σ.Σ.Ε. (26.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων Πολεμικού Ναυτικού
Go to top