Ιπποκόμων 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.1.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων που εργάζονται σε Προπονητές Δρομόνων Ίππων

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Παλλήνης 2/21.1.2004)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top