Ιπποκόμων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(14.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων Δρομώνων Ίππων

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. ΣΕΠΕ Παλλήνης:3/16.4.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιπποκόμων 2006

Σ.Σ.Ε. (3.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιπποκόμων και δρομώνων ίππων

Ιπποκόμων 2005

Σ.Σ.Ε. (28.2.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων που εργάζονται σε Προπονητές Δρομόνων Ίππων

Ιπποκόμων 2004

Σ.Σ.Ε. (20.1.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων που εργάζονται σε Προπονητές Δρομόνων Ίππων

Ιπποκόμων 2001

Σ.Σ.Ε. (3.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων Δρομόνων Ίππων

Σελίδες

Εγγραφή στο Ιπποκόμων
Go to top