Ιπποκόμων 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(14.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων Δρομώνων Ίππων

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. ΣΕΠΕ Παλλήνης:3/16.4.2008)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top