Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.7.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Περιοδευόντων Πωλητών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 93/31.8.2005)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top