Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης 4/6.6.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15515/ 5.8.2003 (ΦΕΚ Β 1155/12.8.2003)Υποχρεωτική από: 12.6.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top